5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

8.10.2021

Türü, Şekli ve Dili
5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca, serbest, ulusal ve iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yeri ve Konusu
Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına düzenlenmesi planlanan 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin tasarımı bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Yarışmanın kapsamı, Adana’nın Seyhan ve Çukurova ilçelerinin birbirine komşu olduğu bölgede, geçmişten günümüze imar planlama çalışmalarında park olarak tanımlanmış olan parçalı yeşil alanların bir bütün olarak ve bu alan içerisinde belirlenen odak alanın farklı ölçeklerde tasarımını içermektedir. Yarışmanın amacı, yoğun konut alanları içerisinde uzanan bu park alanlarında, kentlilerin yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunacak, sağlıklı ve nitelikli yaşam sürmelerine olanak sağlayacak bütüncül bir kentsel tasarım stratejisinin oluşturulması ve uygulamaya yönelik, nitelikli park ve açık alan tasarımlarının elde edilmesidir. Giderek artan küresel ısınma karşısında, kent içerisinde iklim koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak, kentin doğasını dikkate alan, kentsel tasarımı ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik boyutlarıyla birlikte ele alan bütüncül bir kentsel tasarım stratejisi ve odak alanda nitelikli tasarım projelerinin katılımcı bir süreçle elde edilerek süreç sonunda sürdürülebilirlik ve dayanıklı kent ilkelerini gözeten, kapsayıcı ve eşitlikçi anlayışla 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Yarışmayı Açan Kurum
Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı

Raportörlük İletişim Bilgileri
yarisma@adana.bel.tr

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

8.10.2021

HAKKINDA

5 OCAK PARKI VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI ÜZERİNE, JÜRİDEN;

‘Kentin artık alanları’ diye tanımlanabilecek olan irili ufaklı kentsel parçalar ‘kimsenin olmayan topraklar’ kıvamında, kentin farklı noktalarında kendi kaderlerine bırakılmış olarak öylece duruyor. Yerel yönetimlerin sorumluluk sahalarının arasında ya da kesişiminde gözden kaçmış, bir imar parselinin sınırı ile kaldırım arasına sıkışmış, topografya bahanesiyle gözden çıkarılmış, irili ufaklı mülkiyet artıklarıyla çok sahipli olduğu için sahipsiz kalmış, imar planında bir karşılığı olan fakat kent hayatında hiçbir karşılığı olmayan alanlar bunlar. Yetki ve sorumluluk alanlarımızı tanımlarken, sahiplenmeyip umursamadan bıraktığımız kentsel boşluklar. Bulundukları yer açısından kendine has özellikleri olan ve her biri için ayrıca düşünmek gereken bu alanların ortak özelliği (şimdilik) kimsenin ilgi alanına girmiyor olmaları. Oysa bulundukları yerin doğal ve yapılı çevresel nitelikleri açısından ele alınıp, iyi düşünülmüş bir programla işlevlendirildiklerinde kentin ‘akupunktur noktaları’ olarak faydalı kentsel alanlar olabilirler(-di)... Bu yarışma, bu kapsamdaki yerlerden birinin iyileştirilmesi için düşünce üretmek üzere açıldı. Bu nedenle, sınırları tanımlanmış özel bir alan için olduğu kadar genel hatlarıyla benzer durumlar için izlek oluşturabilecek bir düşünce üretimi olarak da kabul edilmeli ve “spesifik” olmasının yanı sıra “jenerik” nitelikleri de gözetilerek ele alınmalıdır.

 

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

8.10.2021

TAKVİM

Yarışmanın ilanı
22-11-2021

Birinci kademe için soru sorma tarihi
06-12-2021

Birinci kademe için yanıtların verilmesi
10-12-2021

Birinci kademe için son teslim günü
21-01-2022

Birinci kademe için jüri değerlendirme
22-01-2022

İkinci kademeye geçenlerin bildirilmesi
31-01-2022

İkinci kademe için soru sorma tarihi
04-02-2022

Yer görme için son tarih
09-02-2022

İkinci kademe için yanıtların verilmesi
09-02-2022

İkinci kademe son teslim günü
04-03-2022

Posta ile alma alım için son gün
07-03-2022

İkinci kademe jüri değerlendirme
08-03-2022

Sonuçların ilanı
18-03-2022

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

8.10.2021

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Mimar
Onur ERMAN
Mimar
Ozan Veli TÜZÜN
Peyzaj Mimarı
Hasibe AKKAN
Yüksek Mimar
Ceyhun Baskın
Avukat
Türkan Eşli
İnşaat Yüksek Mühendisi
Suphi CİVELEK
Ziraat Mühendisi
İlyas Kıran

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Mimar ve Kentsel Tasarımcı
F. Cânâ BİLSEL
Şehir Plancısı, CBS Uzmanı
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Peyzaj Mimarı
Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ
Peyzaj Mimarı
Murat MEMLÜK
Peyzaj Y. Mimarı ve Kentsel Tasarımcı (Jüri Başkanı)
Oktan NALBANTOĞLU
Mimar
Feride ÖNAL
Mimar
Nevzat SAYIN

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Şehir Plancısı
Onur KAFALI
Mimar
Duygu F. SABAN
Mimar
Eren TÜMER
Peyzaj Mimarı
Cengiz USLU

RAPORTÖRLER

Y. Mimar-İnş. Müh.
Aytaç TAŞKIN
Yüksek Mimar
Güney ÇABUK

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

8.10.2021

ÖDÜLLER

1. Ödülü
100.000,00 ₺

2.Ödülü
80.000,00 ₺

3.Ödülü
60.000,00 ₺

1.Mansiyon
20.000,00 ₺

2.Mansiyon
20.000,00 ₺

3.Mansiyon
20.000,00 ₺

Satın Alma(Gerekli Görülürse)
30.000,00 ₺

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

8.10.2021

Bilgi ve Belgeler

Şartname
Görüntüle

Yarışmacılara Verilecek Belgeler
Görüntüle

Soru Cevap Sonrası Eklenen Belgeler
Görüntüle

2. Kademe Soru ve Cevaplar
Görüntüle

2. Kademe Soru Cevaptan Sonra Eklenen Dosya
Görüntüle

Sonuçlar ve Juri Raporları(1. Kademe Juri Raporu)
Görüntüle

Sonuçlar ve Juri Raporları(1. Kademe A Listesi)
Görüntüle

Sonuçlar ve Juri Raporları(2. Kademe Juri Raporu)
Görüntüle

Sonuçlar ve Juri Raporları(2. Kademe Listesi)
Görüntüle

Sonuçlar ve Juri Raporları(2. Kademe Ödül Listesi)
Görüntüle

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

8.10.2021

Soru ve Yanıtlar

Soru ve Yanıtlar
Görüntüle

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

8.10.2021

Drone Görüntüleri